NekHernia

Nekhernia

Over het algemeen is nekhernia een aandoening bij jongere mensen, tussen de dertig en vijftig jaar. Bij het ouder worden drogen de tussenwervelschijven in. Het volume wordt kleiner en daardoor ook de kans op uitpuilen.

Bij nekhernia zit aan één kant in de nek meestal de zesde of zevende nek-zenuwwortel bekneld. Die loopt naar de arm en uiteindelijk naar de eerste en tweede vinger. Zoals je pijn voelt in je pink na het stoten van het telefoonbotje in de elleboog, zo kun je klachten in de arm krijgen, terwijl het probleem in de nek zit.

Nekhernia klachten

Wat zijn de symptomen van een nekhernia? Pijn in de arm kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Irritatie van het schouderkapsel, gespannen nekspieren of een ontsteking in het zenuwknooppunt zijn daar enkele van.

De beste nekkragen

Nekkragen specifiek tegen een nekhernia.

Bekijk hier een overzicht.

Maar pijn in de arm kan ook worden veroorzaakt door een hernia in de nek. Eerst kun je pijn voelen bij bepaalde bewegingen, later kan deze pijn permanent zijn. Eventueel kunnen tintelingen en gevoelsvermindering optreden en zelfs krachtsverlies in de arm en hand.

In uitzonderlijke gevallen kan ook het midden van het ruggenmerg bekneld zijn. Daarbij is een reactie van de zenuwen in de benen zichtbaar, waardoor het lopen slechter gaat. De klachten bij een hernia in de nek zijn wisselend in heftigheid. Het kan zijn dat de klachten al langer aanwezig zijn, maar soms kan een hernia ontstaan na een aanrijding.

De oorzaak van nekhernia verschilt per persoon. De oorzaak van de klachten kan liggen in: slijtage of een uitpuilende tussenwervelschijf waardoor een zenuwwortel wordt bekneld. Bij langdurige overbelasting (eventueel in combinatie met rsi) of een ongeluk kan nekhernia veroorzaken. In sommige gevallen kan het juist door onderbelasting komen.

Diagnose nekhernia

Het is belangrijk dat op tijd de goede nekhernia diagnose wordt gesteld. Soms kan het zijn dat iemand met nek- en armklachten wordt doorverwezen naar een fysiotherapeut voor massage of oefentherapie. Dat kan de verkeerde behandeling zijn. In sommige gevallen is rust voldoende om te herstellen. 

Om er achter te komen of het om een hernia gaat, is ten eerste het verhaal van de patiënt belangrijk. Vervolgens is er neurologisch onderzoek nodig. Via een MRI-scan of CT-scan kan worden vastgesteld waar de beschadiging of slijtage is.

Behandeling nekhernia

Als de diagnose is gesteld moet gekeken worden naar de behandeling van de nekhernia. Het verschilt per patiënt voor welke behandeling(en) men kiest. De patiënt kan een halskraag krijgen in combinatie met een pijnstiller als diclofenac. De halskraag wordt een week of vier gedragen. Door zo’n kraag worden de nekbewegingen verminderd. De geprikkelde en gezwollen zenuw krijgt rust en wordt dunner. Ook heeft de zenuw meer ruimte om weer goed te functioneren. Vaak wordt er ook gekozen voor TENS, een behandelmethode waarbij zenuwen door de huid heen worden beïnvloed met kleine stroompjes. Bij ernstige klachten kan een neurochirurgische behandeling noodzakelijk zijn. Fysiotherapie in combinatie met rust is in gevallen voldoende.

Fysiotherapie is belangrijk ná het dragen van de halskraag om de stijf geworden spieren in de nek weer soepel te maken. Als een halskraag onvoldoende helpt kan een operatie nodig zijn. Ook als de klachten ernstig zijn is een operatie een optie.

Als je niet onder het mes wilt en een aantal malen per jaar een halskraag wilt dragen, dan is dat in veel gevallen ook mogelijk. Overigens worden er in Nederland niet veel nekhernia operaties uitgevoerd. Een operatie wordt meestal gezien als de laatste optie. Meer tips vindt u in dit boek.